Kund case

 

Pgende och avslutade projekt.

 
Här nedan kommer vi att redovisa pågående och avslutade projekt som vi hjälpt våra uppdragsgivare med. Av sekretesskäl kommer vi inte att nämna företagens namn. Är man i liknande läge och skulle vilja komma i kontakt med något av företagen i exemplen, då kan vi förmedla kontakten.Exempel 1: Industriföretag i Småland.

Bakgrund:
De har importerat produkter från Kina under flera år. Prisbilden fungerade men felmarginalen på produkter och leveranser har varit för stor. De har upplevt det som kommunikationsproblem med leverantören.

Uppdrag Ekcom:
Kontakta leverantören. Genomföra kontinuerliga kvalitetskontroller. Rapportera arbetets fortgång och kvalitet veckovis. Slutbesikta produkterna före inbetalning av slutlikvid och transport.

Resultat:
Felmarginalen på produkterna har minskat drastiskt. Vår kunds ingenjörer jobbar tillsammans med vår ingenjör som i sin tur jobbar mot leverantören. Omsättningen har ökat konstant sedan vi började jobba tillsammans och vinstmarginalen har ökat kraftigt.


Exempel 2: Partihandelsföretag i Mälardalen.

Bakgrund:
Mångårig erfarenhet med handel i Asien. Många och långa inköpsresor för att hitta nya leverantörer inom både nya och gamla produktsegment.

Uppdrag Ekcom:
Underlätta inköpsarbetet för kunden. Hitta lämpliga leverantörer till nya produkter. Förhandla med befintliga leverantörer om annan kompletterande produktion. Assistera vid fabriksbesök. Samordna orderhantering och transport till Sverige.

Resultat:
En ny produkt har lanserats på den svenska marknaden. Vår kund har fått en smidig inköpsresa. Allt fanns förberett vid besök från Sverige och inga problem vid förhandlingarna. Vår kund sparade mycket pengar på resor till och från Kina.

Exempel 3: Företag i underhållningsbranschen, Stockholm

Bakgrund:
Företaget hade höga kostnader för produkter förbrukade vid evenemang. De var intresserade av att se hur direktimport kunde påverka kostnaderna.

Uppdrag Ekcom:
Leta leverantörer samt producera ett antal offerter för att ge vår kund en klar bild över hur inköp från Kina skulle påverka affärerna.

Resultat:
Vår uppdragsgivare blev mycket nöjd med offerterna och handlar idag produkterna direkt ifrån producenten. De vände förlust till vinst. Inte genom mer försäljning, utan genom "mindre" inköp.


Exempel 4: Partihandelsföretag, Stockholm


Bakgrund:
Genom inköp i alltför många distributionsled så fanns inte marginalerna för att konkurrera på sin marknad. Det fanns också ett intresse av att utöka sortimentet mot sina befintliga kunder.

Uppdrag Ekcom:
Hitta direktleverantörer till deras nuvarande produkter samt leta nya produkter för att utöka sortimentet.

Resultat:
Vår uppdragsgivare handlar idag direkt av producenten och har helt andra marginaler på sina produkter. Sortimentet har utökats med produkter av en helt annan art än vad som först eftersträvades. Produkter som vår uppdragsgivare inte trodde eller visste att dem kunde sälja. Dessa produkter är mycket uppskattade av deras kunder.Exempel 5: Industriföretag, Göteborg

Bakgrund:
Mångårig import från Kina. Företaget expanderar kraftigt och har gått samman med en utländsk aktör i samma bransch. Inköpsansvarig har otroligt mycket att göra. Han skulle behöva tillbringa mycket tid på resande fot för att hitta nya leverantörer till framtida produkter samt förhandla med gamla leverantörer. Tiden räcker inte till.

Företaget har även svenska kunder som har verksamhet i Kina. Nu vill vår kund undersöka möjligheterna att förlägga en fabrik till Kina för att tillverka till sina kunder på plats.

Uppdrag Ekcom:
Att assistera inköpsansvarige genom att sourca produkter och leverantörer och förbereda hans besök i Kina med bokade fabriksbesök och aktuella förhandlingar.

Kontakta myndigheter samt andra lämpliga aktörer för att ge en så klar bild som möjligt gällande kostnader, problembilder och möjligheter kring en etablering i Kina.

Resultat:
Projektet pågår.

 
 

EKCOM AB

Li Holmberg
Gymnasievgen 16
931 57  Skellefte

li.holmberg@ekcom.se

tel: +46 (910) 147 18
fax: +46 (910) 70 21 20

EKCOM AB

Magnus Nerin
Eiras Vg 8
723 55   Vsters

magnus.nerin@ekcom.se

tel: +46 (760) 40 60 70

EKCOMS Kinakontor

No 19 Kangning ave, Li Xin road
Rong Gui, Shunde District, Foshan City
Guangdong Province, China CN 528305

info@ekcom.se

tel: +86 (134) 3482 4112