Inköpsprocessen

image

image

image

Tjänster med bas i verkligheten

Genom tidigare verksamheter inom inköp och affärsutveckling i Kina samt kontakt med andra företag, har kunskapen vuxit till ett välutvecklat nätverk. Med detta som bas, har vi förfinat vårt arbetssätt för säkrare inköp från Kina och etablerat en passande organisation i både Kina och Sverige.

Vår Inköpsprocess

 

 

Här kopplas våra medarbetare på Kinakontoren in. Ett utförligt researcharbete sätter igång. De befintliga kontakterna tillfrågas och eventuellt nya aktörer undersöks. Allt för att få fram den perfekta sammankopplingen. När ett optimalt förslag framtagits, levereras detta till kunden för överseende. 

Här kan kunden välja att fortsätta på egen hand. Man har fått vad man betalt för och har möjligheten att utveckla kontakterna efter egen förmåga.

Kunden kan också välja att ta hjälp av Ekcom i sin fortsatta utveckling. I det fallet går vi vidare till steg 3.

 

 

 

 

 

EKCOM AB

Li Holmberg
Gymnasievägen 16
931 57  Skellefteå

li.holmberg@ekcom.se

tel: +46 (910) 147 18
fax: +46 (910) 70 21 20

EKCOM AB

Magnus Nerin
Eiras Väg 8
723 55   Västerås

magnus.nerin@ekcom.se

tel: +46 (760) 40 60 70

EKCOMS Kinakontor

No 19 Kangning ave, Li Xin road
Rong Gui, Shunde District, Foshan City
Guangdong Province, China CN 528305

info@ekcom.se

tel: +86 (134) 3482 4112